Powrót

Podstawy języka SQL

1. Uruchomienie serwera MYSQL

Włączany aplikację XAMPP i uruchamiamy serwer MYSQL

Klikamy na button SHELL - uruchamiamy konsolę

2. Operacje wykonywane na serwerze MYSQL poprzez konsolę

logowanie do serwera MYSQL

hasło dla root-a na localhost jest puste więc naciskamy ENTER

Jesteśmy już zalogowani

CREATE DATABASE - Tworzymy naszą bazę danych "filmy"

SHOW DATABASES - Wyświetlamy wszystkie bazy danych

USE - wybieramy naszą bazę filmy

CREATE TABLE - Tworzymy tabelę filmy zagranniczne

SHOW TABLES - sprawdzamy zawartość naszej bazy

INSERT INTO - wstawiamy pierwszy rekord do naszej tabeli

SELECT - wypisujemy rekordy z tabeli

DROP - usuwamy tabelę

\q Wylogowanie z serwera MYSQL