Powrót

Funkcje sortowania elementów w tablicach

1. Tablice indeksowane

Funkcje: sort(), rsort()

        
				<?php
        
				$auta = ["Volvo", "Bmw", "Toyota", "Subaru"];
			  $liczby = [23,50,34,12];

				//Funkcja sort() - sortuj tablice w porzadku rosnącym

			  sort($auta);

			  echo "[ ".$auta[0].", ";
			  echo $auta[1].", ";
			  echo $auta[2].", ";
			  echo $auta[3]." ]";

			  

			  sort($liczby);

			  echo "[ ".$liczby[0].", ".$liczby[1].", ".$liczby[2].", ".$liczby[3]."]";

			  

			  //Funkcja rsort() - sortuj tablice w porzadku malejącym

			  rsort($auta);

			  echo "[ ";
			  for($i=0; $i<4; $i++){

			    echo $auta[$i].", ";

			  }
			  echo " ]";

			 	

			  rsort($liczby);

			  //długość tablicy - sizeof()
			  $dl = sizeof($liczby);

			  echo "[ ";
			  for($i=0; $i<$dl; $i++){

			    echo $liczby[$i].", ";

			  }
			  echo " ]";


					
				
	
				?>

        

        
    

2. Tablice asocjacyjne

Funkcje: asort(), arsort(), ksort(), krsort()

        

				<?php

				$osoby = array("Piotr"=>"35", "Ben"=>"25", "Jan"=>"55");

				//asort() - sortowanie rosnąco według wartości

				asort($osoby);

				foreach($osoby as $x => $x_value){
				  
				  echo "Klucz= ".$x.", wartość= ".$x_value."<br>";
				}




				//arsort() - sortowanie malejąco według wartości

				arsort($osoby);

				foreach($osoby as $x => $x_value){
				  
				  echo "Klucz= ".$x.", wartość= ".$x_value."<br>";
				}



				//ksort() - sortowanie rosnąco według klucza

				ksort($osoby);

				foreach($osoby as $x => $x_value){
				  
				  echo "Klucz= ".$x.", wartość= ".$x_value."<br>";
				}



				//krsort() - sortowanie malejaco według klucza

				krsort($osoby);

				foreach($osoby as $x => $x_value){
				  
				  echo "Klucz= ".$x.", wartość= ".$x_value."<br>";
				}


				
				?>