Powrót

Wprowadzenie do JAVASCRIPT

Podstawy składni

Deklaracje zmiennych

        

          <script>

          /*
          1. Deklaracje zmiennych
      
          a. zapis klasyczny
      
          */
      
          var name = "Alicja"; //typ string - łańcuch znaków
          var age = 20; //typ number
          var isAGirl = true; //typ logiczny
      
          document.write("My name is " + name + "!");
      
          //b. nowa składnia ES6 - ES2015
          //wprowadzono nowy sposób deklaracji zmiennych "let" "const"
      
          const name2 ="Piotr";
      
          const button = `
          
          <div class="bt1">
      
      
          <button>ok</button>
      
          </div>
          
          `;
      
      
          let age2 = 23;
      
          document.write(`Hello! My name is ${name2} !`);
      
          document.write(button);
       
          </script>
        
   
      

Zobacz równieżPodstawy JavaScript - Zmienne, operatory (plik *.pdf)