Powrót

Struktura DOM - tworzenie uchwytów

1. Tworzenie uchwytów - odwołanie do elementów struktury DOM

      
    
    <!-- W strukturze HTML mamy utworzone elementy 
     2 element ma przypisany identyfikator id='c1' 
     elementy 3-10 mają nadaną klasę class='b1' -->

      <div>1</div>
      <div id="c1">2</div>
      <div class="b1">3</div>
      <div class="b1">4</div>
      <div class="b1">5</div>
      <div class="b1">6</div>
      <div class="b1">7</div>
      <div class="b1">8</div>
      <div class="b1">9</div>
      <div class="b1">10</div>

    <script>

    //Tworzenie uchwytów do elemntów naszej struktury HTML

    //1. odwołanie do elementu po tagu <div>
    //metoda getElementsByTagName()

    var div1 = document.getElementsByTagName("div")[0];
    div1.style.backgroundColor = "red";
    div1.style.fontSize = "30px";
    div1.style.padding = "10px";

    //metoda querySelector()
    let div1b = document.querySelector("div");
    div1b.innerHTML = "To jest przykładowy tekst";    //2. odwołanie do elementu po identyfikatorze id='c1'
    // metoda getElementById()
    var div2 = document.getElementById("c1");
    div2.style.backgroundColor = "green";
    div2.style.fontSize = "30px";
    div2.style.padding = "10px";
    div2.style.color = "white";

    //metoda querySelector()
    const div2b = document.querySelector("#c1");
    div2b.innerHTML = `

      <input type="text" value="Test">
        
    `;    //3. odwołanie do elementu po zdefiniowanej klasie class='b1'


    //tworzenie uchwytu pojedyńczego elementu w klasie
    // metoda - getElementsByClassName()

    var div3 = document.getElementsByClassName("b1")[0];
    div3.style.textDecoration = "underline";

    //metoda querySelector()

    let div3a = document.querySelector(".b1");
    div3a.innerHTML = "Przykładowy tekst";


    //4. tworzenie uchwytów do wielu elementów na raz

    //metoda document.querySelectorAll()

    const divs = document.querySelectorAll(".b1");

    for(let div of divs ){

      div.style.backgroundColor = "yellow";
      div.style.fontSize = "40px";
      div.style.padding = "10px";
      div.style.margin = "10px 0";


    }


        
    </script>