Powrót

Tworzenie obiektów i klas - nowa składnia ES6

1. Utworzenie pojedyńczego obiektu

        
        <script>

        //Tworzenie obiektu

        const osoba2 = {

          //Właściwości obiektu
          name: 'Alicja', //Tutaj wstawiamy przecinki!
          age: 21,
          job: 'programer',
          
          //metoda obiektu
          printName: function(){
            document.write(`My name is ${this.name}`);
          }
    
        }

        //wypisanie 
      
        osoba2.printName();

        //zmiana właściwości obiektu


        </script>

        

        
    

2. Utworzenie klasy i obiektów

        
        <script>

        //utworzenie klasy

        class Animal{

          //każda klasa zawiera konstruktor

          constructor(name, age){

            this.name = name; // szablon właściwości obiektu
            this.age = age;

            //metoda

            console.log(this.name);

          }

          //metody cd.
          eat(){
            console.log(this.name + ": mniam, mnniam");
          }


          sleep(){
            console.log(this.name+": hrrrr, hrrr");

          }

        }

        //Utworzenie obiektów na podstawie klasy

        const dog = new Animal("pies", 8);
        const cat = new Animal("kot", 5);

        //wypisanie do konsoli
        dog.eat();
        dog.sleep();
        cat.eat();
        cat.sleep();
        

        </script>