Powrót

Tworzenie obiektów - zapis klasyczny

1. Utworzenie pojedyńczego obiektu

        
        <script>

        //Tworzenie obiektu
		
        var osoba1 = {
        
        //Właściwości obiektu
        imie: "Marcin",
        nazwisko: "Kowalski",
        wzrost: 184,
        
        //Metody obiektu
        wypisz: function(){
        
        document.write("Imie: "+this.imie+", Nazwisko: "+this.nazwisko+", wzrost: "+this.wzrost+".");
        
        
        },
        
        wypisz2: function(){
          
        document.write("Waga: "+this.waga);
        
        }
        
        }//koniec obiektu
        
        //Wypisanie danych z obiektu
        osoba1.wypisz();
        
        //Dodawanie właściwości i metod
        osoba1.waga = 80;
        osoba1.wypisz2();
        osoba1.wypisz3 = function(){document.write(", Waga: "+this.waga)}
        osoba1.wypisz3();
        

        </script>

        

        
    

2. Utworzenie obiektów z użyciem kontruktora

        
          <script>

          //Konstruktor - jest to specjalna funcja będąca szablonem do 
          //tworzenia obiektów

          function klient(nazwisko_k, imie_k, zawod_k){
          
          
            this.nazwisko = nazwisko_k; //tutaj dajemy średniki!
            this.imie = imie_k;
            this.zawod = zawod_k;
            
            this.wypisz = function(){
            
              document.write(this.nazwisko+", "+this.imie+", "+this.zawod+"!");
            
            
            }
          
          }
		
          //Utworzone obiekty
          
          
          var osoba1 = new klient("Nowak","Ewa","Nauczyciel");
          var osoba2 = new klient("Kowalski","Oktawian","Kierowca");
          var osoba3 = new klient("Tomaszek","Oliwia","sprzedawca");
        
          
          //Wypisanie obiektów
          
          
          osoba1.wypisz();
          osoba2.wypisz();
          osoba3.wypisz();
		
		

          </script>
       

        
   
    

3. Tworzenie obiektów z użyciem właściwości prototype

        
        <script>

        //definiujemy właściwości obiektów za pomocą funkcji

        function auto(){
		
          this.marka = "Audi"; //właściwości naszych obiektów
          this.model = "A4";
          this.rocznik = "2010";
        
        }


        //Tworzymy metodę przez właściwość prototype
        
        auto.prototype.pokaz = function(){
        
        
        document.write("<h2>"+this.marka +"</h2>");
        document.write("<h2>"+this.model +"</h2>");
        document.write("<h2>"+this.rocznik+"</h2>");
        document.write("<h2>"+this.kolor+"</h2>");
        document.write(this.grafika);
        
        };

        //dodajemy nowe właściwości
        
        auto.prototype.kolor = "czarny";
        auto.prototype.grafika = " <div><img src='grafika/audi.jpg'/></div>";
        
        //Tworzenie obiektu
        
        var a1 = new auto();
        
        //Wypisanie
        a1.pokaz();
        
        

        

        </script>