Powrót

Instrukcje i pętle

Instrukcja warunkowa, instrukcja switch, pętle: for, while, do...while

Instrukcja warunkowa

        

          //blok decyzyjny - instrukcja warunkowa

          var zgoda = true;
      
          if(zgoda == true){
            document.write("Jest zgoda");
          }else{
            document.write("Brak zgody")
          }

        

    

Instrukcja switch

        
          //Instrukcja Switch - przełącznik

          var poraRoku = 3;
      
          switch(poraRoku){
      
            case 1:
              document.write("Wiosna");
            break;
            case 2:
              document.write("Lato");
            break;
            case 3:
              document.write("Jesień");
            break;
            case 4:
              document.write("Zima");
            break;
            default:
            document.write("i tak mija rok cały");
      
          }
      
          //grupowanie case'ów
      
          var temp =5;
      
          switch(temp){
            case 0:
            case 5:
            case 8:
              document.write("jest chłodno");
            break;
            case 20:
            case 21:
            case 22:
              document.write("jest ciepło");
            break;
            case 30:
            case 31:
              document.write("jest gorąco");
            break;
            default:
              document.write("Błąd pomiaru");
          }


        

    

Pętla for

        

        <script>

          //Pętla FOR

          for(warunek poczatkowy; warunek końcowy; warunek modyfikujący){

            instrukcja do wykonania w pętli;
          }

          //wypisanie liczb od 1 do 20 rosnąco

          for(let i=0; i<=20; i++){
      
            document.write(i+", ");
      
          }
      
          //wypisanie liczb od 20 do 1 malejąco
      
          for(let i=20; i>=0; i--){
              document.write(i+", ");
          }
      
        </script>
        

    

Pętla while

        
        <script>

        //Pętla while

        let a=0; //warunek początkowy
    
        while(a<=10){ //warunek końcowy
    
          a++; //warunek modyfikujący
          document.write("To jest tekst wypisany w petli, ")
    
        }
    
        
    
        var b=0;
        while(b<=100){
          b=b+10; //b+=10
    
          document.write(b +", ")
        }


        </script>


        

    

Pętla do ... while

        
      <script>

      
      var c = 20; //warunek początkowy
      
      do{
        c++; //warunek modyfikujący
        
        document.write("działa ;)");
        
      }while(c<=10) //sprawdzenie warunku
      
      //Nawet jeśli warunek nie będzie spełniony 1 raz pętla wykona się

      </script>
        

    

Zobacz równieżInstrukcja warunkowa (plik *.pdf) Pętle (plik *.pdf) Instrukcja switch (plik *.pdf)