Powrót

Tworzenie obiektów i klas - projekt gry

Część 1 - Wprowadzenie

Grafiki do pobrania tutaj

Cześć 2 - Tworzenie graficznego interfejsu aplikacji

Pliki do pobrania tutaj