Wybrane projekty realizowane z uczniami

Projekt #CodeWeek2022
Projekt z zajęć Programowanie Apliakcji Internetowych