Mini kurs z PHP

Podstawy PHP Funkcje formatowania stringów Funkcje sortowania elementów w tablicach Operacje na plikach Data i czas w PHP Tworzenie obiektów i klas Połączenie z serwerem MSQL Sesje w PHP Zadania z PHP

Mini kurs z SQL-a

Podstawy języka SQL Zadania z SQL-a