Mini kurs z JavaScript - Nowa wersja

Podstawy JavaScript Instrukcje i pętle Tablice Łańcuchy znaków - Stringi Tworzenie funkcji Funkcje liczbowe. Obiekt Math Przetwarzanie daty i czasu Wyrażenia regularne Struktura DOM - tworzenie uchwytów Tworzenie obiektów - składnia klasyczna Tworzenie obiektów i klas - składnia ES6 ZADANIA Z JAVASCRIPT